Rss

Archives for : 公和荳品廠

【九龍城】*昨日甜品 – 地茂館甜品

例牌地,晚餐完結同時就是甜品「補飛」的時間。

image

本來一心一意打算食完山葵,就過隔離街公和荳品廠食豆腐花,但卻咁岩賣曬……
所以就去了第一次試嘅地茂館甜品

image

今次分別叫左碗楊枝甘露$20 同鮮奶燉蛋$17

image

燉蛋來講,味道其實還好,就是覺得有點點奇怪……個人推測是因為不夠新鮮。
不過碗楊枝甘露就真係有點超乎預期地失望,係我小數會食唔曬碗甜品的一次……味道比較淡而且「甘露」味道唔太夾,芒味亦吃不出味道,不太岩我胃口。
不過朋友就覺得佢碗芝麻糊不錯,大家經過可以一試。

食物質素: 6/10

等候食物時間: 8/10

服務: 8/10

抵食: 7/10


Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: